Потърси спешна психологическа помощ Паник бутон

info@azmoga.bg +359 894 889 997

Помощ при хазартни зависимости

Хазартът е най-опасната зависимост, към която можете да се пристрастите. Хазартът превзема съзнанието и отнема възможността за изпитване на каквито и да е удоволствия. Хазартът е изключително опасен, защото води към пристрастяване към нашата супер сила – интуицията. Интуицията е инструментът, чрез който ние можем да предусещаме бъдещето и когато успеем, изпитваме истинско удоволствие и удовлетворение.

Интуицията ни подсказва за правилните избори и решения. Когато се играе хазарт, умението ни за предусещане е активно постоянно и удовлетворението или разочарованието, което ни доставя печалбата или загубата стават единствената движеща сила. Съчетавайки това с желанието да успееш при следващия опит, унищожава всякакъв шанс за нормален живот и взимане на разумни решения. Хазартът се подхранва и от надеждата, че нещата ще се оправят и е присъщ за хората, които не са способни да поемат отговорност за собствения си успех. Хазартът е бич, които целенасочено унищожава мъжката сила и способност.

Заповядайте да разберете принципите на хазартната зависимост, да осъзнаете нейната безсмисленост и да се научите да ползвате интуицията по правилен и градивен начин.