Потърси спешна психологическа помощ Паник бутон

info@azmoga.bg +359 894 889 997

Бизнес консултантски услуги

Бизнес консултантски услуги

 

Предлагаме богата гама от специализирани психологически услуги в помощ на бизнеса.

Изготвяне на цялостен анализ на работната среда включващ:

– пълно проучване на работния процес и работния колектив

– подбор на персонал оптимизация на длъжностите

– разкриване на порочни схеми и неефективни звена

– изготвяне на план-препоръки за мотивация и управление на колективите и цялостна оптимизация на социалния микроклимат и на работния процес.

Предлагаме психологическа подготовка за важни бизнес сделки или фирмени представяния.

Изготвяме бизнес доклади, в които описваме конкретните проблеми и препоръки за тяхното решаване.

Ексклузивни бизнес услуги:

Провеждаме специализирани психологически разследвания за разкриване на кражби, порочни схеми и нелоялност.

Предлагаме специализирана консултантска услуга в реално време.

– при напрегнати преговори и сложни сделки с неясен изход, Наш обучен консултант може да ви съветва при бизнес срещи в реално време, за да може максимално добре да бъде анализирана ситуацията и да бъде взето най-правилното решение.